Yapı Eğitimi Endüstriyel Testi
YAPI MALZEMELERİ VE BETON LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ
Sıra No Deney İsmi Fiyat (YTL)
ÇİMENTO DENEYLERİ
1 Çekme ve basınç dayanımı deneyleri 50,00
2 Çimentonun normal kıvamının tayini 70,00
3 Priz başlama ve sona erme sürelerinin tayini 70,00
4 Çimentonun hacim değişiminin tayini 70,00
AGREGA DENEYLERİ
1 Elek analizi deneyi (ince) (1 tane sınıfı için) 150,00
2 Elek analizi deneyi (iri) (1 tane sınıfı için) 150,00
3 Yüzey nemi oranı tayini (ince) (1 tane sınıfı için) 50,00
4 Özgül ağırlık ve su emme yüzdesi (ince) (1 tane sınıfı için) 50,00
5 Özgül ağırlık ve su emme yüzdesi (iri) (1 tane sınıfı için) 50,00
6 İnce madde oranı tayini (1 tane sınıfı için) 50,00
7 Gevşek birim ağırlık tayini (ince ve iri) (1 tane sınıfı için) 50,00
8 Sıkışık birim ağırlık tayini (ince ve iri) (1 tane sınıfı için) 50,00
9 Organik madde tayini (1 tane sınıfı için) 70,00
10 Aşınmaya dayanıklılık tayini (bilyeli tamburda 1 tane sınıfı için) 100,00
11 Tabii donda-çözülme (1 tane sınıfı için) 1250,00
12 Kimyasal donda-çözülme (1 tane sınıfı için) 1500,00
13 Yassılık İndeksi Deneyi 100,00
TAZE BETON DENEYLERİ
1 Slump (Çökme) Deneyleri 50,00
2 Betonun birim ağırlık tayini 50,00
3 Betonun hava % miktarının tayini 50,00
4 Betonda dozaj (çimento) miktarının tayini-RAM 1500,00
5 Betonun priz başlama ve bitiş sürelerinin 50,00
SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ
1 Silindir veya küp numunelerin basınç dayanımı 50,00
2 Betonda dozaj (çimento) miktarının tayini 1500,00
3 Beton yarmada çekme deneyi 50,00
4 Beton eğilme deneyi 50,00
5 Beton permeabilite (su geçirgenlik) test 750,00
6 Beton tabi don deneyi 1500,00
7 Karot numunesi alınması (75 mm çapında) 150,00
8 Karot numunesi basınç dayanımı (baş kesme ve başlıklama dahil) 150,00
9 Su emme 30,00
10 Windsor probe testi ile beton dayanımı tayini 1500,00
11 Beton özgül ağırlığının tayini 50,00
12 Beton birim hacim ağırlığının tayini 50,00
13 Beton test çekici deneyi (10 ölçme yeri için) 750,00
14 Beton test çekici deneyi (10 ölç. sonraki her bir ölçme için) 50,00
15 Ultrasonik ses hızı ve beton test çekici beraber (15 ölçme yeri için) 750,00
16 Doğrudan Çekme Dayanım Tayini (Pull-off) 150,00
17 Yüzeyde Kopma Dayanımı Deneyi (Pull-out) 150,00
BETON ÇELİK ÇUBUK DENEYLERİ
1 Gözle muayene (görünüş özellikleri) 30,00
2 Boyut muayenesi 30,00
3 Kütle muayenesi 30,00
4 Akma, çekme ve uzama yüzdesi (aynı çapta) 1000,00
TUĞLA VE KİREMİT DENEYLERİ
1 Tabii donda-çözülme (1 tane sınıfı için) 1250,00
2 Kimyasal donda-çözülme (1 tane sınıfı için) 1500,00
3 Gözle muayene (görünüş özellikleri ) 30,00
4 Boyut muayenesi 30,00
5 Basınç dayanımı 150,00
6 Magnezyum oksit miktarının tayini 750,00
7 Eğilme deneyi 150,00
8 Permeabilite (su geçirgenlik) test 750,00
9 Tabii don deneyi (15 devir) 750,00
10 Su emme 50,00
11 Özgül ağırlığının tayini 50,00
12 Birim hacim ağırlığının tayini 50,00
ALÇI BLOK LEVHA DENEYLERİ
1 Eğilme deneyi 250,00
2 Tabii don deneyi (15 devir) 1500,00
3 Su emme 50,00
4 Özgül ağırlığının tayini 50,00
5 Birim hacim ağırlığının tayini 50,00
6 Gözle muayene (görünüş özellikleri ) 30,00
7 Boyut muayenesi 30,00
KAPLAMA VE BORDÜR TAŞLARI DENEYLERİ
1 Basınç dayanımı 50,00
2 Eğilme deneyi 50,00
3 Permeabilite (su geçirgenlik) test 2500,00
4 Tabii don deneyi (15 devir) 1250,00
5 Su emme 50,00
6 Özgül ağırlığının tayini 50,00
7 Birim hacim ağırlığının tayini 50,00
8 Gözle muayene (görünüş özellikleri ) 30,00
9 Boyut muayenesi 30,00
AHŞAP DENEYLERİ
1 Ahşaptan çivi çekme testleri 50,00
2 Tel vida çekme testleri 50,00
3 Birleşim ve ekleme çekme testleri 50,00
4 Cıvataları çekme testleri 75,00
5 Basınç 50,00
6 Eğilme 50,00
7 Çekme 50,00
8 Makaslama 50,00
9 Kayma testleri 50,00
TABİİ YAPI TAŞLARI DENEYLERİ
1 Hacim kütlesi deneyi 50,00
2 Su emme deneyi 50,00
3 Kaynar suda su emme deneyi 75,00
4 Özgül kütle deneyi 50,00
5 Görünen porozite deneyi 50,00
6 Doluluk oranı kompasite deneyi 50,00
7 Porozite (Gözeneklilik derecesi) deneyi 50,00
8 Doygunluk katsayısı 50,00
9 Basınç mukavemeti deneyi 50,00,
10 Eğilme mukavemeti deneyi 50,00
11 Sürtünme ile aşınma kaybı (Bohtne metodu) deneyi 150,00
12 Tabii don tesirlerine dayanıklılık ve don sonu basınç mukavemeti deneyi 1500,00
13 Sodyum sülfat don kaybı deneyi 1500,00
14 Darbeli aşınma deneyi (Losangeles metodu) 100,00
15 Çekme mukavemeti deneyi 100,00
16 Yarmada çekme mukavemeti deneyi 150,00
17 Su geçirimliliği (Permabilite) deneyi 1500,00
18 Bazaltlarda güneş yanığı tayini 150,00
19 Açık hava tesirlerine dayanıklılık deneyi 150,00
20 Pas tehlikesinin tayini deneyi 150,00
21 Asitlere dayanıklılık deneyi 150,00
ZEMİN LABORATUARI FİYAT LİSTESİ
Sıra No Deney ismi Fiyat (YTL)
1 Su içeriği tayini 25,00
KIVAM LİMİTLERİ TAYINI
1 Likit limit (LL) (beş nokta) 40,00
2 Likit limit (LL) (tek nokta) 20,00
3 Plastik limit (PL) 35,00
4 Tek eksenli büzülme 30.00
5 Hacimsel büzülme 50,00
ZEMİN SINIFLAMASI
1 Laboratuvar deneylerine göre 18,00
TANE ÇAPI DAĞILIMININ BULUNMASI
1 Yıkamalı eleme 40,00
2 Hidrometre 50,00
birim hacim kütle deneyleri
1 Bağıl yoğunluk (özgül ağırlık) 35,00
2 Tabii birim hacim kütle 20,00
LABORATUVAR SIKIŞTIRMA DENEYİ
1 2,5 kg lık tokmak kullanarak (standard) 100,00
2 4,5 kg lık tokmak kullanarak (modifıye) 150,00
3 Titreşimli tokmak kullanarak 150,00
4 En küçük kuru birim hacim kütle 30,00
UÇ EKSENLİ BASINÇ DENEYİ (NUMUNE ÇAPI, O = 38 MM)
1 Konsolidasyonsuz-drenajsız (UU) 75,00
2 Konsolidasyonlu-drenajsız (CU) 600,00
3 Konsolidasyonlu-drenajlı (CD) 800,00
DİREKT KESME (KESME KUTUSU) DENEYİ
1 Konsolidasyonsuz-drenajsız (UU) 75,00
2 Konsolidasyonlu-drenajlı (CU) 400,00
3 Konsolidasyonlu-drenajlı (CD) 800,00
GEÇİRGENLİK (PERMEAB1LIT E) DENEYİ
1 Sabit seviyeli 200,00
2 Düşen seviyeli 150,00
DIGER ZEMİN DENEYLERİ
1 Serbest basınç (tek eksenli) deneyi 35,00
2 Konsolidasyon deneyi 300,00
3 Zeminlerde şişme basıncı tayini 200,00
4 Zeminlerde şişme yüzdesi tayini 200,00
5 Çifte hidrometre
(iki deney toplam olarak)
100,00

 

KAGİR ATELYESİ FİYAT LİSTESİ
Sıra No Üretim Adı Fiyat (YTL)
1 Çiçeklik (30x30x15cm) 50,00
1 Betonarme korkuluk (Mt/YTL) 70,00
2 Betonarme hazır merdüven basamağı (Mt/YTL) 60,00

Not:

  1. Fiyatlara KDV dâhil değildir.
  2. Deney ücretlerine ulaşım ve taşıma giderleri dâhil değildir. Ulaşım ilgili firmalar tarafından sağlanacaktır.
  3. Büyük kapsamlı işlerde fiyatlandırma görüşülerek yapılacaktır.
  4. Zemin laboratuarı için arazi deneylerinde işin kapsamına göre fiyat değerlendirmesi yapılacaktır.
  5. Akademik araştırmalar amacı ile yapılan deneylerde %25 indirim uygulanacaktır.

Not: Yukarıda yer alan dört sayfalık döner sermaye birim fiyat listesi, GÜ. Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığının 25 Nisan 2008 tarih ve 29/34-1114 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür 25.04.2008.

Prof. Dr. Metin ARSLAN
Yapı Eğitimi Bölümü Başkanı