Tesisat Öğretmenliği

Tesisat Eğitimi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü altında eğitim verir. Eğitim seviyesi 8 dönemlik lisans seviyesindedir. Bu bölüme genel ve/veya meslek liselerinden mezun olan öğrenciler kabul edilir.

Tesisat Anabilim Dalında aşağıda belirtilen değişik konu ve alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim verilir:
• Sıhhi Tesisat, temiz, pis ve sıcak su tesisatları, yangın tesisatı vb. ve bu tesisatların tasarım, hesaplama ve projelendirilmesi, su yumuşatma, basınçlandırma sistemleri ve ekipmanları vb.
• Isıtma, binaların tanıtımı, mimari ve ısıtma projelerinin çizimi, yapılarda ısı kayıplarının ve toplam ısı yükünün hesaplanması, ısıtma elemanlarının kapasite ve özelliklerinin belirlenmesi.
Soğutma, soğutucu akışkanlar, soğutma ekipmanları, bir soğutma sisteminin boyutlandırılması, endüstriyel soğutma sistem ve ekipmanları, prototip bir soğutma devresi imalatı, bu sistemin elektriği ve otomatik kontrolü, kapasite hesapları vb.
• İklimlendirme, toplam ısı kazanç ve kaybının hesaplanması, istenilen hava şartlarının belirlenmesi, Kanal boyutlandırma, iklimlendirme sistem elemanları. Split, merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemleri, fan seçimi vb.
• Havalandırma, kanal, baca, kenet ve merkezi havalandırma sistemi yapımı. Farklı kanal tiplerinin denenmesi.
• Gaz, gaz tipleri, gazların kimyasal ve fiziksel özellikleri, gazların evsel ve endüstriyel kullanımları, gaz projelerinin tasarım ve çizimleri vb.
• Yanma, yakıt tipleri hakkında bilgiler, yakıtların kimyasal olarak yanması, katı, sıvı ve gaz yakıtlı soba ve kazanlar, sıvı ve gaz veya çift yakıtlı brülörler, baca gazlarının analizi, sıvı ve gaz yakıtlar için boru hatları ve ekipmanlar vb.
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları, alternatif enerji ve alternatif enerji kaynakları ile ilgili bilgiler, güneş, rüzgar, dalga ve jeotermal enerjiler, güneş enerjisi uygulamaları (sıcak su hazırlama, kurutma vb.), bu enerji kaynaklarının evsel ve endüstriyel kullanımı, güneş enerji sistemlerinin kapasite hesapları vb.
• Tesisatta Elektrik ve Otomatik Kontrol, temel elektrik kanunları, elektrik devreleri, otomatik kontrol tipleri, otomatik kontrol cihaz ve ekipmanları, sıhhi tesisat, ısıtma, soğutma, iklimlendirme vb’de otomatik kontrol ve elektrik uygulamaları.
Tesisat Eğitimi Anabilim Dalı aşağıdaki atölye ve laboratuarlara sahiptir:
- Temel bilgisayar ve AUTOCAD için bilgisayar laboratuarı,
- Isı laboratuarı,
- Soğutma laboratuarı,
- Yanma laboratuarı,
- Sıhhi tesisat laboratuarı,
- İklimlendirme laboratuarı,
- Sıhhi Tesisat atölyesi,
- Temel imalât işlemleri atölyesi,
- Elektrik atölyesi,

- Isıtma atölyesi,