Tarihçe

Tarihçe

1935 yılından itibaren Sanat Okullarının masraflarının Devlet tarafından karşılanması kararı ile Sanat okullarının yurt geneline yayılmaya başlaması ve sayılarının artması, bu okullara atelye ve meslek dersleri öğretmeni yetiştirilmesi ihtiyacını doğurmuş, bu sebeple 1937-1938 Ders yılında Milli Eğitim Bakanlığınca Ankara 1. Erkek Sanat Okulu binasında "Tesviye, Demir ve Marangoz" bölümlerini ihtiva eden üç yıl süreli "Erkek Meslek Öğretmen Okulu" açılarak bugün bilinen tanımıyla "Teknik Öğretmen" yetiştirilmeye başlanmıştır. Bilahare bu bölümlere 1941-1942 yılında "Elektrik" bölümü ilave edilmiş, 1942-1943 yılında bugünkü binalarına taşınmıştır. 1945-1946 yılında mevcut bölümlere "motor" (Otomotiv), "Model", "Döküm", "Dülger, Duvarcı, Taşçı" (Yapı) bölümleri, 1946-1947 yılında "Kalorifer ve Sıhhi Tesisat" (Enerji), 1947-1948 yılında "Radyo" (Elektronik), bölümleri ilave edilmiştir. 1948-1949 yılında okulun adı "Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu" adını almıştır. 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi kanunlaştıran 2809 sayılı kanunla Gazi Üniversitesi'ne Teknik Eğitim Fakültesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren fakültemiz 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılmış, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle Fakültemizde yüzyüze eğitim-öğretim faaliyetlerinin durdurulması beklenilmektedir.