Metal Eğitimi Endüstriyel Testi
No Cihaz Markası Modeli Özellikleri Yapılan Testler Ücreti (KDV dahil)
1 INSTRON 8503 Bilgisayar kontrollü ve 50 ton çekme-basma kapasitesine sahip üniversal test cihazı Çekme Testi (grafik çıktılı) 100YTL/numune1
2 MFL UPD 20 20 ton çekme-basma kapasitesine sahip üniversal test cihazı Eğme Testi 100 YTL/numune1
3 INSTRON PW 30 150 J Çentik Darbe Test Cihazı Charpy çentik darbe testi 100 YTL/numune1
4 INSTRON DIATESTOR 7551 Üniversal sertlik ölçme cihazı Vickers (1-5-10-30 kgf), Brinell (187.5 kgf -2.5mm çelik bilya uç) ve Rockwell C ve B sertlik testleri 100 YTL/numune2
5 SHIMADZU HMV-2 0.01kg-2kg arasında yükleme yapılabilen Vickers sertlik testlerinin yapılabildiği mikro sertlik cihazı Karbürleme derinliği,
Sert doku derinliği tayini, Nitrürleme derinliği
100 YTL/numune3
6 LEICA DM4000M Mikroyapıların görüntülenip kaydedilebildiği optik mikroskop Mikroyapı resimleri çekilerek JPEG veya TIFF formatında kaydedilebilir. 100 YTL/numune3
7 LEICA Q550MW Görüntü analiz programı Faz hacim oranı hesabı,
Nodülarite (%),
Kaplama Kalınlığı Ölçümü,
Dekarbürizasyon derinliği Ölçümü
150 YTL/numune3, 4
8 JEOL JSM-6060 LV 0.5-30 kV ve 15X-300.000X büyütme yapabilen SEM (Tarama Elektron Mikroskobu) Mikroyapı incelemeleri, Kırık yüzey incelemeleri, Yüksek büyütmede mikroyapı karakterizasyonu, 150YTL/numune5
9 IXRF systems   Element analizi EDS analizi, Nokta Elementel Analiz, Çizgisel Element Analizi, Haritalama. 150YTL/numune5
10 STRUERS DAP-7 Zımparalama ve Polisaj Cihazı Optik mikroyapı için numune hazırlığı 100 YTL/numune6
1 Numune işleme ücreti hariç.
2 Sadece bir sertlik metodu.
3 Numune hazırlığı hariç.
4 Sadece bir hesaplama yöntemi
5 Sadece her bir analiz.
6 Numune kesim ücreti hariç.
Not: Yukarıdaki testlere raporlama ve değerlendirme hizmetleri dahil değildir